Böbrek Taşı Tedavisi | Böbrek Taşı Doğal Tedavisi

Posted by in Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek Taşı TedavisiBöbrek taşı tedavisinde hastalığın başlangıç ve acil (akut) safhasında tüm hastalar için benzer tedavi uygulanır. Başlangıç safhasındaki hastalarda, taşın kendiliğinden düşmesi beklenir, sadece ağrı kesiciler ve su içmesi önerilir. Ağrı kesici ve sıvı tedavisini ağız yoluyla alabilen hastalar evine gönderilerek takip edilir. Ancak ağrı çok siddetliyse ve hasta su içemiyorsa hastaneye yatırılması gerekebilir. Taşın düşürülemediği durumlarda ise girişimsel tedavi yöntemleri tercih edilir. Böbrek taşı hastalığı sık tekrarlaması nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Taş, küçük miktarda protein içine gömülmüş olan mineral maddedir. Taşlar kum taneleri kadar küçük ya da golf topu kadar büyük olabilir. Taşın boyutu, biçimi ve yeri değişik belirtilere neden olabilir. Böbrek taşı olan bir kimsede şiddetli ağrı olabileceği gibi hiçbir ağrı da olmayabilir. Ağrı seviyesi, böbrek taşının idrar akımını ne kadar engellediğine bağlıdır. Mide bulantısı, idrar yaparken yanma hissi, idrarda kan ve sürekli tekrarlanan idrar yolları enfeksiyonu sık görülen semptomlardır. Böbrek taşı tedavisinde acıyı hafifletmek önceliklidir. Böbrek taşının başladığı dönemde herhangi bir cerrahi yöntem uygulanmaz. Bu dönemde doktorun ilk amacı taşın kendi kendine düşmesini sağlamaktır. Bunun için hastaya bol su içmesi tavsiye edilir. Sancı biçiminde başla­yan şiddetli böbrek ağrısı, sıcak uygulamasıyla ya da spazm çözücü, iltihap ve ağrı kesici ilaçlarla dindirilmeye çalışılır. Ancak ağrı çok siddetliyse ve hasta su içemiyorsa hastaneye yatırılması gerekebilir. Taşın düşürülemediği durumlarda ise girişimsel tedavi yöntemleri tercih edilir.

Böbrek taşlarından kurtulma kılavuzu ile hemen bugün böbrek taşlarınızdan kurtulabilirsiniz. Böbrek taşı doğal tedavisiyle tanışın. 24 saat içinde hissedilir biçimde böbrek taşı ağrısına son verin! Hemen bu harika tedavi yöntemine sahip olmak için buraya tıklayın!

Böbrek Taşı Tedavisi İçin Kullanılan Teknolojik Gelişmeler

ESWL (Vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma)

Bir odaktan çıkan şok dalgaları taşın üzerine yönlendirilerek taş kırılır. Kırılan taş parçaları idrar yoluyla vücuttan atılır. ESWL bütün taşlarda başarı sağlamaz. Başarı taşın cinsine, sertliğine, büyüklüğüne ve idrar yolunda yerleştiği yere göre değişir. Tek bir seansta kırılabilen taşlar olabileceği gibi tekrarlayıcı seanslara da ihtiyaç duyulabilir. Bu yöntemde direkt olarak taşa yönlendirilen yüksek enerjili şok dalgası, cilt ve iç organlara zarar vermeden ilerleyerek taş yüzeyinde kırılma etkisi yapar. Bu şok dalga enerjisi ile taşlar küçük parçalara kırılarak idrar yolundan kolaylıkla atılması sağlanır. ESWL seansı sırasında rahatsızlık hissi ve ağrı duyulabilir. Bu nedenle tedavi öncesi ağrı kesiciler kullanılır. İşlem sonrasında çoğunlukla hastanede kalmaya ihtiyaç olmaz.

Perkütan Nefrolitotomi (Kapalı Böbrek Taşı Tedavisi)

Endoskopik böbrek taşı ameliyatında sırt bölgesinde böbrek hizasına 0,5 – 1 cm boyutunda bir kesi yapılır. Röntgen kontrolü altında böbreğe iki ucu açık ince bir tüp yerleştirilir. Bu tüpten yerleştirilen optik cihaz yardımıyla taş, monitörde görülür ve özel aletler yardımıyla çıkartılır. Perkütan ameliyatının en önemli üstünlüğü vücut dokularının normal yapısının korunmasıdır, iyileşme süreci hızlıdır. Hastalar ameliyat sonrası dönemi açık ameliyata göre çok daha rahat geçirmektedir. Hastalar genellikle 2 – 3 günde taburcu edilerek günlük aktivitelerine hızla kavuşurlar.

Üreterolitotripsi

Üreter taşları hem ESWL hem de üreterorenoskopi (URS) ile müdahale edilerek temizlenebilir. URS’de herhangi bir kesi yapılmaz. İdrar yolundan özel bir endoskopik alet gönderilerek taş üreterde görüntülenir ve temizlenir. Hastaların çoğu aynı gün evlerine dönüp bir gün sonrada normal yaşamalarına dönebilirler. Özellikle alt ve orta üreterdeki taşlarda başarı oranı yüksektir. Üst üreter taşlarının tedavisinde ESWL genellikle ilk tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak 1 cm’den büyük üreter taşlarında ESWL’nin başarı oranları düşmektedir. Genel olarak 1 cm’den büyük üreter taşlarında ve 2 cm’den büyük böbrek taşlarında endoskopik girişimler daha yararlı ve başarılı olmaktadır.

Böbrek taşlarından kurtulma kılavuzu ile hemen bugün böbrek taşlarınızdan kurtulabilirsiniz. Böbrek taşı doğal tedavisiyle tanışın. 24 saat içinde hissedilir biçimde böbrek taşı ağrısına son verin! Hemen bu harika tedavi yöntemine sahip olmak için buraya tıklayın!

Böbrek Taşı Tedavisi Yöntemleri

Böbrek taşı tedavisinde yeni geliştirilen bir yöntem olan ve böbrek taşlarının cerrahi teda­visinde kullanılan perkütan litotripsi uygulaması, deride açılan bir delikten böbrek taşlarının alınmasını olanaklı kılan, ay­gıtların basit, ameliyatın hızlı ve da­ha masrafsız, sonuçların son derece olumlu olması nedeniyle birçok ülkede yaygın biçimde kullanılmaya başlamış­tır. Üstelik tedavinin ameliyat sonrası ağrılı dönemi ve hastanede uzun süre kalma gibi istenmeyen so­nuçları da bu yeni yöntemle aşılmıştır. Böbrek taşının bir başka tedavisi de taşların vücut dışında yaratılan ses üstü ultrason dalgalarıyla kırılıp idrar yolla­rından atılmasıdır. Bu yöntem safra taşı tedavisinde de kullanılır. En sert taşlar bile deriden girilerek uygulanan bu yöntemle parçalanabilir. Böbrek taşlarının çıkarılmasına yönelik bütün girişimlerin başarısı taşın boyutu, bi­çimi, sertliği ve yerine; ayrıca idrar yol­larının darlık, ödem ve eğrilik gibi özel­liklerine de bağlıdır. İlk taş olayından bir yıl sonra hastalar ultrason ve direkt film ile kontrol edilir. Bu dönemde yeniden taş hastalığı yaşamamak için hastaların özellikle sıvı alımına dikkat etmesi gerekir. 24 saatte 1,5-2 İt idrar çıkarmak için en az 3-4 lt sıvı alınması böbrek taşlarının önlenmesinde çok yararlıdır. Hastalarda aşırıya kaçmamak koşuluyla bütün besin gruplarını içeren dengeli bir beslenmeye ihtiyaç vardır. Lif içeren besinlerin faydalı etkileri nedeniyle sebze, meyve tüketimi desteklenmelidir. Ancak oksalat bakımından zengin olan besinlerin (ıspanak, roka, tere, kakao, çay yaprakları, ceviz, buğday kepeği) aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Bu önlem özellikle idrarında yüksek miktarda oksalat bulunan hastalarda önemlidir. Hayvansal proteinler aşırı miktarda tüketilmemelidir. Kola, gazoz gibi asitli içecekleri tüketmekten kaçınmak, çay ve kahve tüketimini azaltmak, süt, peynir, yoğurt gibi besinleri makul ölçülerde tüketmek, tuz kullanımını azaltmak, bol lifli besinleri tercih etmek, alkollü içecekler ve et tüketimini kısıtlamak, bol bol hareket edip vücudu incitmeyecek şekilde egzersizler yapmak böbrek taşı tedavisi için yapılabilecekler arasındadır. Böbrekleri taş yapanlar A, E, B, B6 ve B13 vitaminlerini bol bol almalıdırlar ve bu vitaminleri içeren gıdaları tüketmelidirler.

Böbrek taşlarından kurtulma kılavuzu ile hemen, bugün böbrek taşlarınızdan kurtulabilirsiniz. Böbrek taşı doğal tedavisiyle tanışın. 24 saat içinde hissedilir biçimde böbrek taşı ağrısına son verin! Hemen bu harika tedavi yöntemine sahip olmak için buraya tıklayın!

---------------------------------------------------------------

Böbrek Taşı Doğal Tedavisi Sitemizi Arkadaşlarınıza da Tavsiye Edebilirsiniz. Teşekkür Ederiz...